Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatste update:22 April 2024

Algemene Voorwaarden


Wij zijn PuppyPlaats Pet Classifieds, Pet Media Group, Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm, Zweden, geregistreerd in Zweden onder het registratinummer 559138-8490. 

Website is PuppyPlaats.nl en eventuele subdomeinen en de PuppyPlaats app

U bent een bezoeker van onze website.

We proberen alles wat we doen eenvoudig te houden, maar er moeten wel enkele regels gelden en die zijn hieronder te lezen.

GELIEVE ZE TE LEZEN.

Ze zijn geschreven om begrepen te worden, maar als u iets niet begrijpt, neem dan contact met ons op en we zullen ons best doen om het uit te leggen.

WIJ HEBBEN HET RECHT OM UW LIDMAATSCHAP VAN DE WEBSITE TE ALLEN TIJDE, OM WELKE REDEN DAN OOK TE ANNULEREN EN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN LEGGEN DAT RECHT UIT

DOOR ONZE WEBSITE TE BETREDEN OF EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN, ACCEPTEERT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Het is belangrijk om te weten dat we deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer dit het geval is, dient u altijd deze pagina bezoeken om te zien welke wijzigingen we hebben aangebracht - we gaan ervan uit dat u elke keer dat u contact met ons opneemt, deze Algemene Voorwaarden heeft doorgelezen.

Dit zijn de formele voorwaarden:

Overeenkomst

Deze pagina is bedoeld als basis voor de relatie en overeenkomst tussen u en ons en u stemt ermee in gebonden te zijn aan de inhoud van deze pagina.

Definities

Onderaan deze pagina staan enkele definities.

Uw beloftes aan ons

U garandeert en stemt ermee in dat:

 • U het recht heeft om deze overeenkomst met ons af te sluiten en dat u ouder bent dan 18 jaar.
 • U maar één account bij ons heeft.
 • Alle informatie die u ons geeft - wanneer u een account opent - waar, nauwkeurig en volledig is en dat u het account voor niemand anders dan u zelf opent.
 • Als u een gebruikersnaam/fokkersnaam op de website heeft, die naam niet offensief zal zijn, suggereren dat u iemand anders bent of dat u een handels- of merknaam vertegenwoordigt als u een privé-adverteerder bent, suggereren dat u een privé-adverteerder bent als u een fokker bent of een bedrijf. U stemt er ook mee in dat we erop kunnen aandringen dat u uw gebruikersnaam wijzigt als we denken dat deze in strijd is met deze voorwaarde.
 • Als u links volgt die we op de website hebben, u de Algemene Voorwaarden op de websites waarnaar we u linken leest.
 • U geen bots, web crawlers, scrapers of soortgelijke dingen op onze website zult gebruiken.
 • U niet zult proberen om dingen te omzeilen die we op de website plaatsen om er voor te zorgen dat er tot sommige delen van de website geen toegang wordt gegeven.
 • U niet iets zult doen waardoor onze website of ons systeem kan crashen.
 • U de website of enig deel ervan niet zult stelen, lenen, kopiëren of anderszins verkrijgen voor gebruik in een andere website of applicatie.
 • U niet zult proberen de programma's die we gebruiken in verband met deze website, het systeem of de diensten die het aanbiedt te wijzigen, vertalen, aanpassen, bewerken, decompileren, demonteren of reverse-engineeren.
 • U de handelsmerken en/of ontwerpen en/of lay-out of iets anders dat gewoonlijk intellectueel eigendom zou zijn en waarvan wij eigenaar zijn, niet kopieert, imiteert of gebruikt.

Intellectueel eigendom

 • U hebt niet het recht om informatie of intellectueel eigendom op de website te kopiëren of te gebruiken, behalve om de website te gebruiken, tenzij we u dat recht geven.
 • Wij of onze gelieerde ondernemingen zijn eigenaar van alle informatie en intellectuele eigendommen op de website.
 • We hebben geen middelen om het eigendom te beoordelen van inhoud die door gebruikers naar de website is geüpload en geven geen garantie dat degenen die die inhoud plaatsen het recht hebben om dit te doen - als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten op enige wijze zijn geschonden, laat het ons weten en we zullen al het materiaal verwijderen dat deze rechten schendt.
 • Door hier een foto te uploaden verleent u PuppyPlaats en zijn licentiehouders een royaltyvrij, niet-exclusief, wereldwijd recht om het beeld of de video in alle talen en alle media, nu bekend of hierna bedacht, voor eeuwig te kopiëren, bij te snijden, te reproduceren, te bewerken, te publiceren, weer te geven, te distribueren of anderszins openbaar te gebruiken. PuppyPlaats kan bepaalde afbeeldingen die u naar de site uploadt selecteren voor promotionele activiteiten van PuppyPlaats business, inclusief maar niet beperkt tot: gebruik in PuppyPlaats eigen promotiemateriaal online of in gedrukte vorm. 
 • We hebben geen rechten op inhoud die u opslaat in ons systeem, behalve de rechten die zijn vervat in deze Algemene Voorwaarden en u zult ons vrijwaren van alle aansprakelijkheden die ontstaan als gevolg van het plaatsen van materiaal op de website.

Uw gebruik van de website

U gaat ermee akkoord dat als u huishonden adverteert via het platform, dat u op de hoogte bent van alle fokvereisten van de Nederlandse overheid en deze dan ook naleeft.

U accepteert dat het primaire doel van de website is om honden te herplaatsen en dat we de website niet aanbieden om u of uw bedrijf te helpen met geld te verdienen.

Algemene regels voor het plaatsen van advertenties

U garandeert en stemt ermee in dat u zich zult houden aan de volgende voorwaarden bij het plaatsen van een advertentie op PuppyPlaats:

 • Alle honden die u adverteert, moeten uw eigendom zijn. Als u een advertentie plaatst van een nest puppy's, moeten ze in uw bezit en door uzelf gefokt zijn. We staan geen advertenties toe voor puppy's die u van derden hebt gekocht met het doel deze door te verkopen.
 • Puppy’s moeten minimaal 8 weken oud zijn voordat ze hun moeder verlaten.
 • Bij het adverteren voor een nest puppy's is het verplicht om een foto te uploaden van de moeder SAMEN met de pups wanneer ze jonger zijn dan 8 weken. Daarnaast is altijd een foto van de moeder vereist en wordt een foto van de vader sterk aanbevolen. Ons Trust & Safety Team behoudt zich het recht voor om foto's van de moederhond samen met de pups op te vragen, zelfs als ze ouder zijn dan 8 weken.
 • Advertenties moeten in de juiste categorie worden geplaatst en het ras moet worden vermeld. Als het om een kruising gaat, moet dit duidelijk in uw beschrijving worden vermeld en moet de advertentie in de categorie kruising worden geplaatst.
 • Foto's moeten van het daadwerkelijke dier zijn dat u wilt herplaatsen en niet van internet of ergens anders vandaan. 
 • Op PuppyPlaats staan we het niet toe honden als cadeau te adverteren, b.v. voor Kerstmis, Pasen of Valentijnsdag.
 • Geadverteerde honden moeten in Nederland of België aanwezig zijn en de locatie die in uw advertentie wordt vermeld, is de daadwerkelijke locatie waar het dier momenteel en permanent is gehuisvest.
 • We staan geen advertenties toe voor honden die voor de verkoop zijn geïmporteerd naar Nederland. We staan ook geen advertenties toe voor honden jonger dan 6 maanden die zijn geïmporteerd naar Nederland om te worden verkocht. U kunt echter advertenties plaatsen voor oudere huishonden die u legaal als uw eigen huisdier heeft geïmporteerd, maar die u nu moet herplaatsen. U dient in de omschrijving van de advertentie het geboorteland/herkomst van het dier te vermelden.
 • U zult geen honden te koop aanbieden voor fokdoeleinden, bijvoorbeeld een dekreu die te koop is of een teef die loops is.
 • We staan geen advertenties toe van zwangere honden of een hond waarvan u denkt dat ze zwanger is.
 • We staan geen advertenties toe van een teef die gedekt is vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
 • We staan geen advertenties toe van een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, die gedekt is na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
 • We staan geen advertenties toe van een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, die is gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
 • Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.
 • Honden mogen alleen als gezinshonden op de site worden geadverteerd. U mag op de site geen advertenties plaatsen voor werkhonden of voor honden die zijn opgeleid voor de beveiliging of die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor jagen, werken of bewaken. Een uitzondering geldt voor kuddehondenwerk en hondensport.
 • We staan geen advertenties toe voor honden met gecoupeerde oren of staarten.
 • U vermeldt duidelijk of u gebruik maakt van de diensten die wij aanbieden als particulier, frequente adverteerder/fokker of opvangcentrum/stichting. Wanneer u meer dan 2 nestjes per jaar fokt dient u uw profiel als fokker in te stellen. 
 • U moet alle puppy's met hun moeder en (indien mogelijk) hun vader aan iedere toekomstige eigenaar kunnen laten zien.
 • Het is niet toegestaan om advertenties te uploaden die tot doel hebben een huisdier te ruilen.
 • Wij staan geen selectief fokken of advertenties toe die gericht zijn op het promoten van extreme kenmerken of uiterlijk bij gezinshonden.
 • U noemt duidelijk alle gezondheids- en gedragsproblemen die verband houden met het dier dat u wilt herplaatsen.
 • We staan geen advertenties toe voor honden waar bezorging of koeriersdiensten worden aangeboden.
 • Alle honden voor herplaatsing moeten bij u thuis te bezichtigen zijn.
 • Wij staan geen grote commerciële fok van huisdieren toe, ongeacht de vergunningstatus.
 • We staan niet toe dat iemand onder de 18 jaar een dier voor verkoop, ter adoptie of als dekreu op de website plaatst. We staan ook niet toe dat iemand onder de 18 jaar de website gebruikt om contact op te nemen met een adverteerder. Als u adverteert via de website van PuppyPlaats, moet u ervoor zorgen dat iedereen die uw dier adopteert of koopt, minimaal 18 jaar oud is.
 • Het is vereist dat honden voor de leeftijd van 7 weken gechipt zijn.
 • We staan geen advertenties voor puppy's toe die naar Nederland zijn geïmporteerd met als doel te worden verkocht, zelfs als ze legaal zijn geïmporteerd.  Als een oudere geimporteerde hond herplaatst moet worden, moet de reden van herplaatsing en het land van herkomst van de hond vermeldt worden in de beschrijving van de advertentie.
 • Alle geadverteerde huisdieren moeten in Nederland zijn. Voor zwerfhonden uit het buitenland staan wij de verkoop toe op voorwaarde dat zij alle vereiste documentatie en vaccinaties hebben en gechipt zijn volgens de Nederlandse normen en wetgeving.
 • As u een nest verkoopt, moet u alle pups met hun moeder en (indien mogelijk) hun vader aan een toekomstige eigenaar kunnen laten zien.
 • We accepteren geen advertenties voor "designer"-honden en we zullen advertenties verwijderen die beschrijvingen bevatten zoals 'Micro', 'Teacup' (of een variatie daarop), 'Miniatuur' (tenzij het verwijst naar een miniatuurras), 'Designer' of soortgelijke uitdrukkingen.
 • Kortsnuitige honden moeten voldoen aan de wettelijke criteria uit de beleidsregel (artikel 3.4 van het Besluit houders van dieren). De NVWA controleert deze regels
 • U zult geen enkel huisdier te koop aanbieden met als doel te fokken, bijvoorbeeld door een dekreu te koop aan te bieden of een hond te koop aan te bieden die loops is.
 • Wij staan niet toe dat honden, zowel teven als reuen, worden geadverteerd voor dekking als de hond jonger is dan 12 maanden.
 • Advertenties met honden die dubbel dapple of dubbel merle zijn, zijn niet toegestaan.
 • Het promoten van producten en diensten is niet toegestaan in de chat.
 • We behouden ons het recht voor om advertenties te weigeren of een gebruikersaccount te verbieden, te sluiten of op te schorten als we vermoeden dat u zich op een onverantwoordelijke manier gedraagt.

Als u een van de bovenstaande regels overtreedt, kunnen wij alle of alle Advertenties die u bij ons hebt geplaatst beëindigen en uw Account sluiten.

Particulier / Standaard Account

U garandeert en stemt ermee in:

 • dat u een particulier bent die onze service niet voor meer dan 2 nestjes per jaar zal gebruiken om nesten te adverteren.
 • dat u de website niet gebruikt als onderdeel van een bedrijf waarmee u bezig bent.
 • dat een dier dat u wilt herplaatsen niet door iemand anders dan u of namens u is gefokt voor verkoopdoeleinden.
 • dat u geen honden verkoopt om het verkopen, maar voor het welzijn van de hond.

Fokker / Frequent Account

U garandeert en stemt ermee in:

 • dat de gegevens die u in uw Account invoert in alle opzichten volledig en juist zijn.
 • dat u geen commerciële fokker bent of op enige wijze geassocieerd of verbonden bent met een commerciële fokker.

Opvangcentrum / Stichting Account

U garandeert en stemt ermee in:

 • dat u een geregistreerde stichting bent of dat uw organisatie volledig wordt gerund op een "niet voor winst"-basis.
 • dat als we u daarom vragen, u een volledige kopie van uw rekeningen maakt.

Accounts

Als u ten volle van de website wilt profiteren en als we u daarom vragen, moet u een account aanmaken dat bepaalde persoonlijke gegevens zal bevatten. Wanneer u een Account aanmaakt, belooft u dat:

 • Alle informatie die u indient, volledig, nauwkeurig en waarheidsgetrouw is.
 • U deze informatie nauwkeurig en up-to-date houdt.
 • U moet duidelijk aangeven of u als particulier, frequente adverteerder/fokker of opvangcentrum gebruik maakt van de diensten die wij aanbieden.
 • U uw juiste volledige adres dient in te voeren voordat u een advertentie plaatst, dit moet uw huisnummer, adres en postcode bevatten. We kunnen u vragen uw huisadres te verifiëren als we besluiten dat dit nodig is. We zullen uw volledige adres echter niet op de website publiceren.
 • U slechts één account gebruikt om advertenties van honden te plaatsen die u bezit of die u fokt. U zult bijvoorbeeld niet meerdere accounts maken en gebruiken onder verschillende namen en adressen om te proberen het werkelijke aantal honden dat u fokt of adverteert, te verbergen.
 • Als we klachten over uw account ontvangen, u eventuele problemen naar zowel de klanten als naar onze eigen tevredenheid dient op te lossen.
 • U uw account met niemand zult delen of namens andere mensen advertenties zult plaatsen op uw account.
 • U uw accountgegevens vertrouwelijk en veilig houdt.
 • U uw wachtwoord en inloggegevens aan niemand anders geeft.
 • U uitlogt wanneer u uw computer/laptop verlaat - om ongeoorloofd gebruik door anderen te voorkomen.

Uw account wordt door ons gesloten als u deze Algemene Voorwaarden schendt.

Uw account kan op elk moment door ons worden gesloten. Als we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen sturen we dat naar het laatste e-mailadres dat u voor uw account hebt gebruikt of het e-mailadres dat u voor het laatst hebt gebruikt om met ons te communiceren.

Als uw Account om welke reden dan ook wordt gesloten, heeft u geen recht op enige vorm van compensatie voor eventuele schade die u hierdoor lijdt, zelfs niet als u voor bepaalde producten op onze website hebt betaald.

Als u iets doet waarvan wij denken dat het frauduleus of anderszins crimineel van aard is, hebben wij het recht om deze acties aan de politie te melden en al het geld dat op uw account staat, kan door ons worden vastgehouden om de kosten te dekken die wij moeten betalen in het omgaan met uw frauduleuze acties.

Als we u daarom vragen, dient u uw e-mailadres en uw persoonlijke gegevens bij ons te verifiëren en als uw adres op enig moment wijzigt, dient u ons dit te laten weten en uw account opnieuw te verifiëren.

Als u uw huidige e-mailadres niet bij ons heeft geverifieerd en/of als het geen e-mails van ons kan accepteren en/of u markeert onze e-mails als spam, beledigend of junk, en in elk dergelijk geval, kunnen we uw account beëindigen zonder kennisgeving aan u.

Als we commissie verdienen op een transactie waarbij we betrokken zijn of rente op het geld dat op uw account is gestort, kunnen we die commissie en/of rente behouden.

Contact opnemen met een adverteerder

U erkent en gaat ermee akkoord dat we niet in staat zijn de waarheid of juistheid te controleren van een verklaring die een persoon - die op PuppyPlaats adverteert - geeft.

U aanvaardt dat u de verantwoordelijkheid hebt om alle afgelegde verklaringen en alle documentatie aangeboden door een adverteerder te verifiëren.

U bevestigt dat u de koopchecklist hebt gelezen die we op de website en bij elke advertentie van honden plaatsen, met name het advies dat we geven om nooit online geld te sturen naar een adverteerder voor een hond of een aanbetaling voor een hond, tenzij u gebruikmaakt van PuppyPlaats aanbetalingsservice. U accepteert en erkent dat we geen enkele manier hebben om de eerlijkheid van een adverteerder te verifiëren en dat als u geld verzendt via een andere online service, we geen verantwoordelijkheid hebben jegens u als en wanneer u dat geld verliest.

U moet bevestigen dat de adverteerder een echt persoon is. U kunt dit doen door de hond bij de adverteerders thuis te bezoeken. Als ze een excuus verzinnen, geld/een aanbetaling proberen te vragen zonder dat u de hond te zien krijgt, als de adverteerder probeert het huisdier af te leveren of u op een andere locatie dan hun eigen thuislocatie te ontmoeten, ga hier dan niet mee akkoord.

Gebruik altijd ons veilige ingebouwde communicatiesysteem op onze website en accepteer geen enkele uitnodiging om een ​​alternatief communicatiesysteem te gebruiken, zoals WhatsApp of e-mail. Ons systeem is beveiligd en stelt u in staat om afbeeldingen te delen. U garandeert ook dat u geen offensieve bewoordingen, spam of ons communicatiesysteem op een geautomatiseerde of commerciële manier zult gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om berichten die wij verdacht vinden te filteren of te blokkeren voordat ze de tegenpartij bereiken. We behouden ons ook het recht voor om gebruikers te blokkeren op basis van misbruik van ons communicatiesysteem.

Betaaldiensten gebruiken

Creditcard en PuppyPlaats saldo betalingen worden verwerkt via het elektronische betalingssysteem Adyen. De handelsentiteit is HästNet Sverige AB, het moederbedrijf van Pet Media Ltd, dat eigenaar is van het handelsmerk PuppyPlaats. PuppyPlaats slaat alleen de noodzakelijke informatie op die nodig is om een ​​aankoop te doen. Uw creditcardgegevens worden NIET door ons opgeslagen en worden altijd verwerkt op een beveiligde server, met behulp van Adyen, de online betalingsprovider.

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, gaat de gebruiker automatisch akkoord met de bovengenoemde voorwaarden en met het privacybeleid van Adyen dat van toepassing is op de verwerking van gegevens die door Adyen zijn verzameld voor het verwerken van betalingen op de website. Ga naar www.adyen.com om toegang te krijgen tot alle toepasselijke voorwaarden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een dergelijke externe betalingsdienstaanbieder. U bent als enige verantwoordelijk voor de overdracht van informatie dat bij uw creditcard, bankpas, of Paypal hoort en wij sluiten hierbij alle aansprakelijkheid uit voor zover toegestaan ​​door de wet.

Houd er rekening mee dat we voor het gebruik van de PuppyPlaats aanbetalingsservice de regels tegen witwassen (AML) en Know-Your-Customer (KYC) toepassen. PuppyPlaats behoudt zich echter het recht voor om lagere waarde drempels toe te passen voor het activeren van KYC-identificatievereisten met als enig doel opschorting van toekomstige transacties door de betalingsdienstaanbieder Adyen te voorkomen.

Het geld dat de verkopers hebben verdiend met het verkopen van huishonden en items op PuppyPlaats, wordt aangehouden op een PuppyPlaats saldo. Het geld kan op elk moment door de verkoper worden overgemaakt naar zijn persoonlijke bankrekening.

Houd er rekening mee dat alle betalingen die u voor een van onze diensten hebt gedaan, niet worden terugbetaald als uw account wordt beëindigd als gevolg van een schending van deze voorwaarden.

Annulering door ons

We hebben het absolute recht om elke Advertentie die u op de PuppyPlaats website plaatst te annuleren en/of om uw Account te annuleren:

 • Met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving als we weten of vermoeden dat u een van deze voorwaarden heeft geschonden; en
 • met onmiddellijke ingang, als we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen om welke reden dan ook die wij, naar eigen oordeel, geschikt achten.

U stemt ermee in dat u geen recht heeft op enige vergoeding indien wij ervoor kiezen een advertentie of uw Account te annuleren, al dan niet met reden.

Annulering door u

U stemt ermee in dat geen "verkoop" is betrokken bij de diensten die wij leveren en dat u niet het recht hebt om deze overeenkomst te annuleren.

Privacy en cookies

Wij en u zijn het er beiden over eens dat ons privacy- en cookiebeleid deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden. Lees hier het privacybeleid.

Disclaimers

We kunnen niet beloven dat de website aan uw behoeften zal voldoen, dat deze naar behoren zal werken, dat deze geschikt is voor een bepaald doel en dat deze geen inbreuk zal maken op de rechten van anderen.

We kunnen niet beloven dat de website met alle systemen zal werken, dat deze veilig zal zijn en dat alle verstrekte informatie nauwkeurig zal zijn.

Elk advies dat op de website wordt gegeven, is van algemene aard en is mogelijk niet van toepassing op u en/of uw omstandigheden. Tenzij het advies aan u wordt gegeven als onderdeel van een betaalde service die we op de website aanbieden, moet u stappen ondernemen om te controleren of dat advies voor u effectief is.

We doen ons best om materiaal volledig te testen voordat we het op de website plaatsen. In het zeer onwaarschijnlijke geval van verlies, verstoring of schade veroorzaakt door materiaal op de website, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies, verstoring of schade aan uw gegevens of computersysteem dat kan optreden.

Omdat we niet uw persoonlijke omstandigheden kunnen kennen en begrijpen, kunnen we niet garanderen dat een suggestie in enig materiaal dat we leveren een specifiek resultaat zal hebben. Al dit materiaal wordt alleen als algemene suggestie verstrekt en niet in enige vorm van garantie van onze kant met betrekking tot elk resultaat dat u kunt bereiken.

De enige rechten die u op grond van deze Algemene Voorwaarden hebt, zijn de rechten die erin worden vermeld. Als een recht niet wordt genoemd (tenzij het een recht is dat aan u is verleend volgens de wetten van Nederland), bestaat het niet.

Problemen en klachten

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u geen problemen ervaart, maar als u dat toch doet, moet u ons dat meteen laten weten.

Als we het erover eens zijn dat u een probleem heeft, zullen we er alles aan doen om het probleem zo snel mogelijk en kosteloos voor u op te lossen 

Als u een klacht over ons of een andere gebruiker wilt indienen, stuur ons dan de volledige details van die klacht via deze contactpagina. Als we het erover eens zijn dat uw klacht gegrond is, zullen we, naar onze keuze, contact opnemen met andere betrokken gebruikers, een advertentie opschorten die een probleem heeft veroorzaakt en alle andere stappen ondernemen die we passend achten om de klacht op te lossen. We hanteren geen formele klachtenprocedure en zullen alle klachten behandelen op de manier die naar onze mening de meest redelijke manier is om vooruit te komen. U hebt verschillende rechten onder deze Algemene Voorwaarden en de wet en niets in deze Algemene Voorwaarden heeft enig effect op uw wettelijke rechten.

Beschikbaarheid van de website

We garanderen nooit dat de website of het systeem altijd beschikbaar zal zijn en als het om welke reden dan ook niet beschikbaar is, kunt u ons niet verantwoordelijk houden voor iets dat u daardoor verliest.

We hebben het recht om de website en de diensten die deze aanbiedt, de manier waarop deze werkt te wijzigen en/of deze op elk moment op te schorten of stop te zetten.

Beperking van de aansprakelijkheid

We hebben beperkte middelen en kunnen niet garanderen dat we zullen reageren op elk bericht dat u ons stuurt, binnen een bepaald tijdsbestek of helemaal niet. Hoewel we altijd ons best zullen doen om u binnen 24 uur te antwoorden, zijn we niet aansprakelijk als we niet in staat zijn om dit te doen.

Houd er rekening mee dat we een platform zijn voor het herplaatsen van huishonden, voor accessoires en diensten en hebben geen faciliteiten of diensten om adverteerders te kunnen controleren. We hebben geen controle over transacties waarbij u betrokken bent, noch kunnen we de waarheid van verklaringen verifiëren die in een Advertentie staan. Voordat u ermee instemt een dier te herplaatsen of te leveren, stemt u ermee in alle voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de persoon met wie u te maken heeft open en eerlijk is.

U gaat op eigen risico een transactie aan met een andere gebruiker van deze website.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien u de door ons geleverde diensten voor commerciële doeleinden gebruikt.

Namens ons en iedereen die met of voor ons werkt (voor zover wettelijk toegestaan) wijzen wij aansprakelijkheid af voor alle soorten verliezen die u lijdt door het gebruik van de diensten die wij aanbieden, het bezoeken van de website en het gebruik van het Systeem.

We zijn niet aansprakelijk voor het beëindigen van advertenties die u op de website hebt geplaatst, als u of wij uw account beëindigen.

Als wij aansprakelijk worden bevonden voor enig verlies dat u lijdt, aanvaardt u en stemt u ermee in dat onze aansprakelijkheid beperkt is tot de directe verliezen die u heeft geleden en geen verlies aan uw goodwill, winst of reputatie of enige indirecte, speciale of daaruit volgende verliezen omvat van welke aard dan ook en u stemt ermee in dat het maximale bedrag dat u kunt terugkrijgen met betrekking tot directe verliezen, beperkt is tot €100,00. Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude vanuit onze kant.

Links naar andere websites

We hebben geen controle over de websites waarnaar we linken en daarom kunnen we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van dergelijke websites en kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die voortvloeien uit het gebruik ervan.

Het feit dat we naar een website linken, betekent niet dat we die website onderschrijven of aanbevelen.

We kunnen nooit garanderen dat een link werkt.

Als u een link die we aanbieden onaangenaam vindt, laat het ons dan weten en we zullen overwegen deze te verwijderen.

Als u via onze website naar een andere website linkt, begrijpt u dat er afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn op die websites en dat we geen controle hebben over die voorwaarden - dus u stemt ermee in dat u de desbetreffende voorwaarden zult lezen en begrijpen voordat u gebruik maakt van deze websites.

Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden en de website

Ondanks dat we dit al gezegd hebben, moeten we duidelijk maken dat deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd zullen veranderen. Als gevolg hiervan MOET u terugkeren naar deze pagina om er zeker van te zijn dat we de Algemene Voorwaarden niet hebben gewijzigd. Telkens wanneer u de website bezoekt, bevestigt u ons dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

We hebben ook het recht om de website te wijzigen als en wanneer we dat willen, echter zijn deze Algemene Voorwaarden nog steeds van toepassing op alle wijzigingen die we aanbrengen.

Algemene zaken

 • Operationeel recht – deze Overeenkomst is opgesteld onder de wetten van Engeland en Wales en dat is de enige jurisdictie die deze kan beheersen.
 • Partnerschap/joint ventures – wij en u zijn het erover eens dat deze overeenkomst niet de basis vormt van een partnerschap of co-venture.
 • Effect van overeenkomst - deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot de zaken die daarin worden behandeld en vertegenwoordigt de volledige afspraak tussen de partijen.
 • De essentie van tijd – tijd zal in geen enkel deel van deze Overeenkomst van essentieel belang zijn.
 • Garanties - alle partijen erkennen en stemmen ermee in dat ze deze overeenkomst met ons niet zijn aangegaan op basis van iets dat door de ander is gezegd of beloofd en dat niet in deze Algemene Voorwaarden staat.
 • Overmacht - als er iets buiten onze controle gebeurt en dat ons verhindert onze diensten uit te voeren, dan aanvaardt u dat wij niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van die tekortkoming (dit omvat zaken als stakingen, rellen, branden, explosies, oorlog, overstromingen, enzovoort). Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, zullen we u zo snel mogelijk informeren en de service zo snel mogelijk hervatten. Als we onze service niet binnen een redelijke termijn kunnen uitvoeren, kunnen we deze annuleren en als we deze om die redenen annuleren, zullen we u een eerlijk en redelijk deel van elke betaling terugbetalen die u aan ons hebt gedaan.
 • Onafdwingbaarheid – als een rechtbank of andere instantie zegt dat een deel van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar is, blijft de rest geldig.
 • Aankondigingen - als u of wij de ander formeel moeten informeren, moet dit per e-mail gebeuren naar het e-mailadres dat ieder van ons van tijd tot tijd aan de ander geeft.
 • Volledige overeenkomst – deze Algemene Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen ons.

Definities

 • Account betekent gezamenlijk de persoonlijke/identificerende informatie en inloggegevens die door Gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten van de website.
 • Advertentie betekent elke advertentie die op de website wordt geplaatst.
 • Inhoud betekent alle tekst, illustraties, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van de website.
 • Systeem betekent het opslagsysteem of de opslagsystemen die we gebruiken in verband met de website.
 • Gebruiker betekent elke persoon, firma of bedrijf die gebruik maakt van de website voor welk doel dan ook.