Privacybeleid

Privacybeleid

Laatste update:12 October 2023

Privacybeleid & Cookie gebruik


Introductie

Bij Puppyplaats erkennen we dat de privacy van uw persoonlijke gegevens erg belangrijk is en we doen er alles aan om uw privacy te respecteren en te beschermen.

Dit privacybeleid legt uit hoe wij bij "Puppyplaats" (puppyplaats.nl en haar subdomeinen en apps) alle informatie die u doorgeeft wanneer u gebruik maakt van onze diensten, verzamelen, gebruiken en beschermen en onder welke voorwaarden we deze aan anderen kunnen bekendmaken.

Mochten we u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van onze diensten, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen in overeenstemming met dit privacybeleid zal worden gebruikt om onze diensten aan u te leveren.

Puppyplaats kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen. Door onze website en andere diensten te gebruiken, gaat u akkoord met dit beleid en onze gebruiksvoorwaarden die deel uitmaken van dit privacybeleid.

Pet Media Ltd is de gegevensbeheerder en beheerder van de Puppyplaats website en apps. Als u vragen heeft over dit beleid of onze praktijken, kunt u contact met ons opnemen door onze contactpagina te gebruiken en de optie 'Gegevensbeheerder' in de lijst te selecteren, of ons te schrijven op Puppyplaats Pet Classifieds, Pet Media Group, Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm, ZWEDEN.

Wie zijn wij?

Wij zijn Puppyplaats Pet Classifieds, het meest populaire advertentieplatform voor puppy’s in Nederland dat wordt aangeboden via deze website (puppyplaats.nl, haar subdomeinen en haar apps). Puppyplaats is de handelsnaam van  Puppyplaats Pet Classifieds, Pet Media Group, Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm, ZWEDEN.

Hoe verzamelen we informatie van u?

We verzamelen, bewaren en verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze website of apps zoals hieronder beschreven.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

De volgende informatie wordt verzameld tijdens het gebruik van onze diensten, bij het invullen van een formulier op onze website en apps of bij het corresponderen met ons via e-mail. We vragen alleen om informatie die nodig is zodat u onze gratis advertentieservice voor honden kunt gebruiken, om misbruik van onze site te voorkomen en om onze algemene voorwaarden te handhaven:

 • Gegevens die u verstrekt om bij ons aan te melden, zoals uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres en of u wel of geen nieuwsbrieven wilt ontvangen.
 • Informatie die u verstrekt tijdens het maken of bewerken van een advertentie, waaronder uw telefoonnummer, postcode en alle details die u verstrekt in de beschrijving van de advertentie.
 • Informatie die u verstrekt wanneer u contact opneemt met ons ondersteuningsteam via onze pagina “contact” of "ondersteuning”.
 • Informatie die u verstrekt wanneer u berichten naar verkopers verstuurd via de optie "Verkoper e-mailen" in een advertentie of de optie "contact met ons opnemen" op een profielpagina van een gebruiker. Deze informatie die u verstrekt, wordt ook rechtstreeks via e-mail doorgestuurd naar de adverteerder, zodat de adverteerder rechtstreeks op u kan reageren.
 • Informatie die u verstrekt wanneer u een advertentie aan ons meldt.
 • Informatie die u verstrekt wanneer u ervoor kiest om onze identiteitsverificatieservice te gebruiken om frauduleuze activiteiten te detecteren/voorkomen. Dit omvat het identiteitsbewijs en de afbeeldingen die in het proces worden gebruikt, evenals de informatie op het verstrekte identiteitsbewijs, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Deze informatie wordt verzameld en verwerkt door een externe identiteitsverificatieservice die wordt aangeboden door Onfido. Raadpleeg het privacybeleid van Onfido voor meer informatie over hoe Onfido met uw gegevens omgaat.
 • Betalings- en transactiegegevens wanneer u voor onze Diensten betaalt, inclusief naam, betaalkaartgegevens, bankrekeningnummer, factuurgegevens en uw transactiegeschiedenis. Deze informatie wordt verzameld en verwerkt door onze betalingsproviders, Adyen, PayPal, iDeal, Google en Apple. Puppyplaats slaat alleen noodzakelijke informatie op die nodig is om een aankoop te doen en we hebben geen toegang tot betaalkaartgegevens. Naast dit privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden, wordt informatie met betrekking tot uw betalingen of aankopen ook verwerkt in overeenstemming met de serviceovereenkomsten en het privacybeleid van Adyen, PayPal, iDeal, Google en Apple.
 • Alle correspondentie die u heeft met ons ondersteuningsteam, hetzij via de website of rechtstreeks via e-mail.
 • Terwijl we onze gratis advertentieservice aanbieden, kunnen we, vanwege onze eigen bezorgdheid of als we een vraag of klacht over uw account ontvangen, om aanvullende informatie vragen om accountproblemen op te lossen zoals microchipgegevens; vaccinatiedocumenten; documentatie over huisdiervergunningen; dierenartsgegevens; foto om uw naam en adres te verifiëren, zoals een foto van een energierekening of rijbewijs of andere informatie. Deze informatie wordt meestal via e-mail opgevraagd en wordt gebruikt om misbruik van de website en fraude te voorkomen. Het is een vereiste als u onze diensten wilt blijven gebruiken en we zullen deze informatie alleen gebruiken om uw account- en advertentiegegevens te verifiëren. Als u niet wilt dat wij deze informatie verwerken, stuur deze dan niet naar ons.

We verzamelen automatisch de volgende informatie wanneer u onze diensten gebruikt:

 • Wanneer u een account registreert of een advertentie plaatst met behulp van onze diensten, verzamelen we automatisch uw browser en apparaattype en -versie, uw ip-adres en geografische locatie.
 • Tijdens het browsen en gebruiken van onze website verzamelen we informatie over uw computer, uw bezoek aan en uw gebruik van deze website, waaronder uw IP-adres, geografische locatie, browserapparaat en type, verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina's en activiteit op elke bladzijde.

Andere persoonlijke informatie die u ons stuurt:

Als u ons persoonlijke informatie van anderen stuurt, moet u er eerst voor zorgen dat u hun toestemming hebt om ons deze informatie te sturen en dat zij weten dat deze persoonlijke informatie zal worden verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Hoe we deze persoonlijke informatie gebruiken en bewaren

Alle persoonlijke gegevens die u op onze site of apps indient, worden gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid:

 • Om het gebruik van onze advertenties voor honden mogelijk te maken.
 • Om u onze gratis advertentieservice voor honden aan te bieden en te leveren, inclusief de publicatie van uw persoonlijke informatie die u opgeeft in uw advertentie op onze site en apps. De persoonlijke informatie die in advertenties wordt gepubliceerd, omvat uw voornaam en achternaam en uw telefoonnummer. Welke informatie wordt gepubliceerd, kunt u zelf beheren en u kunt uw advertentie op elk moment sluiten.
 • Om de legitimiteit van uw advertenties en accountgegevens te verifiëren.
 • Om u belangrijke service-e-mails (niet-marketing) te sturen met betrekking tot de status van uw account of een advertentie die u plaatst.
 • Om u een gepersonaliseerde ervaring op onze website en apps te bieden.
 • Om ons in staat te stellen eventuele vragen of klachten van u of over u met betrekking tot het gebruik van de website te behandelen.
 • Om mogelijke frauduleuze activiteiten op te sporen en te onderzoeken; voor veiligheidsdoeleinden; om het gebruik en de activiteit op onze website te volgen; of om onze algemene voorwaarden af ​​te dwingen.
 • Om te voldoen aan onze regelgeving en eventuele wettelijke verplichtingen.
 • Om onze Algemene Voorwaarden te handhaven.
 • Om onze rechten, veiligheid, privacy en/of die van onze gelieerde ondernemingen, die van u of anderen te beschermen.
 • Om eventuele schade die wij kunnen lijden te beperken.
 • Om je nieuwsbrieven, promotionele aanbiedingen en andere marketingcommunicatie te sturen. Je kunt je te allen tijde afmelden door te klikken op de "uitschrijven" link in onze e-mails of door contact met ons op te nemen via het "Contact" sectie hieronder.

Wanneer u uw persoonlijke gegevens hebt ingediend voor publicatie op onze website en apps, zullen we die informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de toestemming die u ons verleent. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken voor directe marketingdoeleinden.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens baseren wij ons op de volgende rechtsgrond:

 • We verwerken uw gegevens zodat we u onze gratis advertentieservice kunnen aanbieden, die u hebt aangevraagd door u te registreren, ons uw persoonlijke en advertentiegegevens te verstrekken en uw advertentie(s) op de Puppyplaats website en apps te publiceren.
 • We verwerken uw gegevens voor onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat onze diensten op de juiste manier worden gebruikt en om misbruik van onze website, inclusief fraude, te helpen voorkomen en om onze algemene voorwaarden te helpen handhaven. Bijvoorbeeld om ons te helpen het gebruik van onze diensten te monitoren en het gebruik van meerdere accounts te voorkomen.
 • Wij hebben uw toestemming verkregen doordat u zich bijvoorbeeld heeft aangemeld om nieuwsbrieven van ons te ontvangen; u heeft uw persoonlijke gegevens op onze website ingevoerd, zodat wij u van dienst kunnen zijn en uw informatie kunnen publiceren; u heeft contact met ons opgenomen met een ondersteuningsverzoek; u heeft foto's van uw identiteitsbewijs of informatie naar ons gestuurd om u te helpen onze service te verlenen.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, kunnen er situaties zijn waarin we uw informatie moeten gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te helpen bij onderzoeken door lokale autoriteiten, waaronder de politie, belastingdienst, welzijnsorganisaties, handelsnormen en lokale raden. Ook voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van eventuele rechtsvorderingen, indien nodig.
 • We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om onze diensten aan u te leveren en om de redenen die in dit privacybeleid worden uiteengezet. We hebben ook de noodzaak om uw informatie te bewaren, zelfs wanneer u heeft verzocht om uw account te sluiten. Persoonlijke informatie van gesloten accounts worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

We kunnen informatie over u bekendmaken aan al onze werknemers terwijl ze onze service verlenen aan u of aan een lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden, en op de wettelijke basis, uiteengezet in dit beleid.

Wanneer u zich registreert en advertenties plaatst op Puppyplaats, worden bepaalde gegevens die u invoert op het internet gepubliceerd, waaronder uw voornaam en achternaam, die op uw openbare profiel worden weergegeven. Ook uw advertentiegegevens en telefoonnummer(s) als u deze bij uw advertentie heeft ingevuld, worden gepubliceerd. De contactgegevens op uw advertentie worden automatisch verwijderd zodra u uw advertentie sluit.

Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

 • Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • Uw telefoonnummer aan degene die uw huisdier overneemt als u heeft gekozen voor de aanbetalingsregeling.
 • In antwoord op officiële verzoeken voor informatie van lokale autoriteiten, waaronder de politie, belastingdienst, welzijnsorganisaties, handelsnormen en lokale raden om hen te helpen bij hun onderzoeken.
 • Aan elke persoon van wie we redelijkerwijs denken dat die een rechtbank of andere bevoegde autoriteit kan verzoeken om de desbetreffende persoonlijke informatie openbaar te maken, en wanneer, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs de openbaarmaking van de desbetreffende persoonlijke informatie zou gelasten.
 • In verband met eventuele juridische procedures of toekomstige juridische procedures.
 • Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico).
 • Om het welzijn en de bescherming van dieren die op Puppyplaats worden geadverteerd te behouden of te verbeteren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het delen van gegevens met als doel illegale fokkerij te bestrijden en ervoor te zorgen dat de dierenwelzijnswetten naar behoren worden nageleefd. We kunnen ook persoonlijke informatie van derden verzamelen om ons te helpen bij het handhaven of verbeteren van het welzijn en de bescherming van dieren met als doel (maar niet beperkt tot) ons te helpen bij het onderzoeken van mogelijke schendingen van onze algemene voorwaarden.
 • Aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die we verkopen (of overwegen te verkopen).

Wanneer u uw e-mailadres op onze website invoert (om in te loggen, of om u aan te melden voor een nieuwsbrief, of iets dergelijks) kunnen wij persoonlijke of andere informatie die wij van u verzamelen, zoals uw e-mailadres (in versleutelde, pseudonieme vorm), IP- adres, of informatie over uw browser of besturingssysteem, delen met onze partner LiveRamp en haar groepsmaatschappijen die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Het privacybeleid en de opt-out van LiveRamp vindt u hier: https://liveramp.fr/privacy-policy-netherlands/liveramp-privacybeleid-voor-diensten/. LiveRamp gebruikt deze informatie om een online- identificatiecode aan te maken waarmee wij u op uw apparaten kunnen herkennen. Deze code bevat geen identificeerbare persoonsgegevens van u en zal door LiveRamp niet worden gebruikt om u opnieuw te identificeren. Wij plaatsen deze code in onze cookie of gebruiken een cookie van LiveRamp en staan toe dat deze gebruikt wordt voor online en cross- channel reclame. De code kan worden gedeeld met onze reclamepartners en andere externe advertentiebedrijven wereldwijd om op interesses gebaseerde inhoud of gerichte reclame mogelijk te maken binnen uw gehele online ervaring (bijv. web, e-mail, slimme apparaten, in apps, enz.). Deze derde partijen kunnen op hun beurt deze code gebruiken om demografische of op interesses gebaseerde informatie die u tijdens uw interacties met hen hebt gedeeld, aan elkaar te koppelen. U hebt het recht om een keuze kenbaar te maken met betrekking tot ons gebruik van LiveRamp- cookies en het door ons delen van deze gegevens met LiveRamp voor de bovengenoemde doeleinden.

Met uitzondering van dit privacybeleid, zullen we uw informatie niet aan derden verstrekken.

Veiligheid

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. We beschermen uw informatie met behulp van zowel technische als administratieve beveiligingsmaatregelen die ons helpen het risico op gegevensverlies, misbruik of ongeoorloofde toegang te verminderen. Onze website maakt gebruik van encryptie zoals SSL om ervoor te zorgen dat gegevens die van en naar de website worden verzonden, veilig zijn. Wij hebben beveiligde servers waar we uw gegevens opslaan.

Hoewel we er alles aan doen om uw account en persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de integriteit of veiligheid van de gegevens die u op onze website invoert niet garanderen.

U moet ervoor zorgen dat u al het mogelijke doet om uw account te beschermen door indien nodig uit te loggen; geen andere mensen toegang geven tot uw account en uw wachtwoord veilig houden door het aan niemand te geven. Wij adviseren u voor het gebruik van onze website een uniek wachtwoord te gebruiken. We zullen nooit om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op de website of apps).

Als u echter denkt dat uw account is gehackt, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Internationale gegevensoverdracht

We hebben een geregionaliseerde datacenterstrategie, zodat alle gegevens van Europese gebruikers binnen de EER worden opgeslagen. Gegevens van Europese gebruikers kunnen in sommige gevallen echter worden overgedragen buiten de EER (inclusief naar de Verenigde Staten) door subverwerkers van ons. We kunnen de gebruikers niet in alle gevallen vooraf informeren over een dergelijke overdracht, maar we garanderen dat alle subverwerkers van ons hebben gegarandeerd dat:

 • ze voldoen aan de hoge normen van de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming;
 • ongeacht waar de gegevens van gebruikers zich over de hele wereld bevinden, ze worden beschermd volgens een norm die niet lager is dan vereist wordt door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU; en
 • zij houden zich aan de relevante Safe Harbor-kaders met betrekking tot correctie, gebruik, overdracht en bewaring van gegevens uit de EER.

Informatie die we verzamelen kan worden opgeslagen, verwerkt in en overgedragen tussen elk van de landen waarin we actief zijn om ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. U gaat uitdrukkelijk akkoord met dergelijke overdrachten van persoonlijke informatie. Als u dit niet doet, voer dan geen persoonlijke gegevens in op onze website.

Bovendien zal alle persoonlijke informatie die u indient voor publicatie op de website of onze apps op internet worden gepubliceerd en kan via het internet over de hele wereld beschikbaar zijn. We kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.

Kinderen

U moet 18 jaar oud zijn om te registreren op de Puppyplaats website en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen onder deze leeftijd. Als we reden hebben om aan te nemen dat we persoonlijke gegevens van een persoon onder die leeftijd in onze databases hebben, zullen we die persoonlijke gegevens verwijderen.

Jouw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u als betrokkene een aantal rechten die hieronder worden toegelicht. Sommige hiervan zijn alleen van toepassing in specifieke omstandigheden en worden in verschillende opzichten gekwalificeerd door uitzonderingen in de wetgeving inzake gegevensbescherming. We zullen u in onze reactie op uw verzoek informeren als we een beroep doen op dergelijke vrijstellingen, maar sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Dienovereenkomstig dient u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties te lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

Toegang tot persoonlijke gegevens: We bieden u de online tools om op elk moment in te loggen op uw account om uw persoonlijke gegevens te bekijken en te openen. U hebt het recht om een kopie op te vragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Als u een dergelijk verzoek wilt doen, gebruik dan onze contactpagina en selecteer de optie 'Gegevensbeheerder' in de keuzelijst. U moet details vermelden over welke informatie u nodig heeft, voldoende informatie toesturen om uzelf te identificeren en andere relevante informatie die ons redelijkerwijs zal helpen bij het voldoen aan uw verzoek.

Correctie van persoonlijke gegevens: We bieden u de online tools om op elk moment in te loggen op uw account zodat u informatie over uzelf kunt bekijken, bij te werken en te wijzigen als deze onjuist of verouderd is.

Recht om toestemming in te trekken: Waar we hebben vertrouwd op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken. Als u zich bijvoorbeeld wilt afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u inloggen op uw account en uw persoonlijke gegevens en voorkeuren bewerken. U kunt ook beperken welke informatie we op onze website publiceren door de desbetreffende instellingen op uw accountpagina te wijzigen of door contact met ons op te nemen om te vragen of uw account kan worden gesloten.

Recht op verwijdering: U kunt contact met ons opnemen om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te wissen als er geen dwingende reden voor ons is om door te gaan met de verwerking. Dit recht is alleen van toepassing in bepaalde omstandigheden, het is geen gegarandeerd of absoluut recht omdat we legitieme redenen kunnen hebben om uw gegevens te bewaren zoals hierboven beschreven.

Beëindigen van uw account: Als u wilt dat uw Puppyplaats account wordt beëindigd, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina. Houd er rekening mee dat als u uw account sluit, dan worden alle zichtbare gegevens van het internet verwijderd zoals oude advertenties en uw profielpagina, en dat u ook niet meer kunt inloggen. Echter worden uw gegevens hierdoor niet gewist, omdat we legitieme redenen kunnen hebben om uw gegevens te bewaren zoals hierboven beschreven.

Recht op het beperken van het verwerkingsproces: In sommige omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onrechtmatig, maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u heeft persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

Recht om bezwaar te maken tegen het verwerkingsproces: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van enig openbaar gezag dat aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden (inclusief profilering voor directe marketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde niet meer verwerken.

Recht op gegevensoverdracht: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij opslaan en/of verwerken naar andere verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers te laten sturen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke informatie in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming en u denkt dat we het probleem niet hebben opgelost, hebt u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Cookiegebruik

Bij het bezoeken, browsen of interactie met onze website, kunnen wij of derde partijen cookies of andere soortgelijke technologieën gebruiken.

Een cookie is een bestand met een identifier (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens telkens teruggestuurd naar de server wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

Cookies kunnen ‘permanente’ cookies of ‘sessie’ cookies zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie daarentegen verloopt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die we van u opgeslagen hebben, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

De website van Puppyplaats gebruikt cookies om bepaalde functionaliteit te bieden, zoals hieronder. Door onze website en apps te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we dit soort cookies op uw computer of apparaat kunnen plaatsen. Als u een van deze cookies wilt uitschakelen, raadpleeg dan de sectie 'Cookies verwijderen of uitschakelen' hieronder voor meer informatie:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van uw acties die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen in je account of het invullen van formulieren. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Cookies

Doeleinde

 

__cfduid         

Cookie geassocieerd met CloudFlare, dat wordt gebruikt om de laadtijden van pagina's te versnellen. Volgens CloudFlare wordt het gebruikt om eventuele beveiligingsbeperkingen op te heffen op basis van het IP-adres waar de bezoeker vandaan komt. Het bevat geen gebruikersidentificatie-informatie. Zie de volgende link naar het privacybeleid van CloudFlares: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

 

PHPSESSID

Cookie gegenereerd door applicaties op basis van de PHP-taal. Dit is een identificatie voor algemene doeleinden die wordt gebruikt om gebruikerssessievariabelen te onderhouden. Het is normaal gesproken een willekeurig gegenereerd getal, hoe het wordt gebruikt kan specifiek zijn voor de site, maar een goed voorbeeld is het handhaven van een ingelogde status voor een gebruiker tussen pagina's.

logged p4hpostingadvice p4hlicense p4huserprofile

Cookies die worden gegenereerd bij het inloggen op Puppyplaats om instellingen te onthouden en caching te voorkomen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie.

OptanonConsent OptanonAlertBoxClosed

Cookies die worden gebruikt voor de cookie instellingen en voorkeuren. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie.

 Analytics-cookies

Met deze cookies kunnen we het aantal bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te onderzoeken welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren

Cookies

Doeleinde

_gid _ga __gads _gat_gtag_UA_734977_1           

Deze cookies worden gebruikt door Google Analytics, waarmee we het aantal bezoeken en verkeersbronnen kunnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te onderzoeken welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.

U kunt zich hier afmelden voor deze tracking

Bekijk hier meer informatie over het gebruik van cookies door Google Analytics

 Social Media Cookies

Deze cookies worden gebruikt door social media diensten om u in staat te stellen onze inhoud met uw vrienden en netwerken te delen. Deze cookies kunnen uw browser op andere sites volgen en een profiel van uw interesses opbouwen, wat van invloed kan zijn op de inhoud en berichten die u ziet op andere websites die u bezoekt.

Cookies

Doeleinde

datr fr 

Deze website maakt gebruik van Facebook-plug-ins om u in staat te stellen bepaalde artikelen en andere webpagina's te 'liken'. Deze plug-ins slaan Facebook-cookies van derden op uw apparaat op. Ga voor meer informatie over de gegevensbescherming van Facebook naar: https://www.facebook.com/about/privacy/

U kunt ze uitschakelen in ons privacycentrum door u af te melden voor cookies van sociale media.

Advertentie cookies

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze site worden geplaatst. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als je deze cookies niet toestaat, krijg je minder gerichte advertenties te zien.

Cookies

Doeleinde

APISID SSID

NID PREF SID

SAPISID HSID  

We werken samen met advertentiepartners zoals Google DoubleClick en derde partijen om advertenties weer te geven op basis van uw interesses. Deze Google DoubleClick-cookies worden over het algemeen via de site geplaatst door advertentiepartners van Google en door hen gebruikt om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker en om relevante advertenties op andere sites weer te geven. Deze cookies werken door uw browser en apparaat op unieke wijze te identificeren en worden gebruikt om relevante advertenties weer te geven.

U kunt ze uitschakelen in ons privacycentrum door u af te melden voor advertentiecookies, of u kunt uw Google-instellingen wijzigen op google.com/settings/ads om u af te melden voor personalisatie van advertenties.

Bezoek de website youronlinechoices op http://www.youronlinechoices.eu voor meer informatie over advertentiegerelateerde cookies van derden en hoe u zich hiervoor kunt afmelden.

 

U kunt het privacybeleid van Google hier lezen https://policies.google.com/technologies/ads

U kunt hier een lijst van onze advertentietechnologie aanbieders bekijken.

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt uw cookievoorkeuren op Puppyplaats op elk moment beheren via ons privacycentrum.

U kunt er ook voor kiezen om onze cookies of cookies van derden uit te schakelen of selectief uit te schakelen in uw browserinstellingen, of door voorkeuren te beheren in programma's zoals Norton Internet Security. Dit kan echter van invloed zijn op hoe u met onze site en met andere websites kunt communiceren. Dit kan bijvoorbeeld zorgen voor het onvermogen om in te loggen op diensten of programma's, zoals inloggen op uw Puppyplaats account.

Als u cookies in uw internetbrowser wilt uitschakelen, volgt hier een link naar instructies in enkele van de meest populaire browsers:

We werken samen met advertentiepartners zoals Google DoubleClick en derde partijen om advertenties weer te geven op basis van uw interesses. U kunt de advertentie-instellingen van Google wijzigen op google.com/settings/ads. Bezoek de website youronlinechoices op http://www.youronlinechoices.eu voor meer informatie over advertentie gerelateerde cookies van derden en hoe u zich hiervoor kunt afmelden.

We gebruiken ook Google Analytics die first-party cookies (zoals de Google Analytics-cookie) gebruiken om de gebruikersinteractie met onze website bij te houden. U kunt zich hier afmelden voor deze tracking https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Door gebruik te maken van onze service stemt u in met het gebruik van de cookies en andere hierboven beschreven technologieën.

Aanbieders van advertentietechnologie

We gebruiken Google Admanager om gepersonaliseerde advertenties te tonen aan bezoekers van onze website. De volgende aanbieders van advertentietechnologie (inclusief Google en andere advertentienetwerken, aanbieders en leveranciers) kunnen gegevens over onze gebruikers gebruiken, bijvoorbeeld om hen gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

U kunt ze uitschakelen in ons privacycentrum door u af te melden voor targeting-/advertentiecookies, of u kunt uw Google-instellingen hier wijzigen om u af te melden voor advertentiepersonalisatie.

Wanneer u onze website gebruikt, delen we informatie die we van u kunnen verzamelen, zoals uw e-mail (in gehashte, geanonimiseerde vorm), IP-adres of informatie over uw browser of besturingssysteem, met onze partner, LiveRamp Inc en zijn groep bedrijven ('LiveRamp'). LiveRamp kan een cookie in uw browser of rechtstreeks in onze e-mails plaatsen en uw gedeelde informatie koppelen aan hun on- en offline marketingdatabases en die van zijn advertentiepartners om een ​​koppeling te maken tussen uw browser en informatie in die andere databases. Evenzo kunnen we, wanneer u onze mobiele apps gebruikt, gehashte en geanonimiseerde e-mailadressen, mobiele apparaat-ID's, locatiegegevens en advertentie-ID's delen met LiveRamp, dat die informatie gebruikt om een​​koppeling te maken tussen uw mobiele apparaat en zijn databases. Deze link kan wereldwijd door onze partners worden gedeeld om op interesses gebaseerde inhoud of advertenties mogelijk te maken tijdens uw online ervaring (bijv. op verschillende apparaten, internet, e-mail en in app enz.) door derden die niet zijn aangesloten bij onze website. Deze derde partijen kunnen op hun beurt verdere demografische of op interesses gebaseerde informatie aan uw browser koppelen. U hebt het recht om uw rechten onder de AVG uit te oefenen, inclusief het afmelden voor LiveRamp's Cookie of Mobile Identifiers, en u kunt dit eenvoudig doen door op deze link te klikken.

Provider

Purpose

Privacy Policy

Google

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites

Adloox

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

http://adloox.com/disclaimer

Adobe Advertising Cloud

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.adobe.com/privacy/general-data-protection-regulation.html

AdRoll, Inc.

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.adroll.com/gdpr

Akamai

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

http://www.akamai.com/compliance/privacy

Amazon

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

AppNexus

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy

Aunica

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.aunica.com.br/privacy/privacy.html

Cloudflare

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.cloudflare.com/security-policy/

Crimtan

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://crimtan.com/privacy-ctl/

Criteo

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.criteo.com/privacy

DoubleVerify

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.doubleverify.com/privacy/

Evidon

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.evidon.com/resources/privacy-statement/

Facebook

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.facebook.com/about/privacy/update

Flashtalking

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

http://www.flashtalking.com/first-party-ad-serving/

Gskinner

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://createjs.com/legal/privacy.html

Integral Ad Sciencer

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

http://www.integralads.com/privacy-policy

Kantar

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.kantarmedia.com/global/privacy-statement

MediaMath

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

http://www.mediamath.com/privacy-policy/

Netflix

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

http://www.netflix.com/google-3PAS-info

Nielsen

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

http://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement/digital-measurement.html

Oath

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://policies.oath.com/xw/en/oath/privacy/enterprise/b2bprivacypolicy/

Oracle Data Cloud

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html

Quantcast

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.quantcast.com/privacy/

Rakuten Marketing

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://rakutenmarketing.com/legal-notices/services-privacy-policy

RN SSI Group

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.valuedopinions.co.uk/privacy

Sizmek

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.sizmek.com/privacy-policy/

Turbobytes

Om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen of om conversies te rapporteren.

https://www.turbobytes.com/gdpr/

Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in dit beleid.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over iets in dit privacybeleid of over iets dat verband houdt met hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen of opslaan, neem dan contact met ons op:

 • per post naar Pet Media Group, Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm, ZWEDEN.
 • door onze contactpagina te gebruiken en de optie ‘gegevensbeheerder’ in de lijst te selecteren.