Kunnen honden vals zijn?
Delen:

Kunnen honden vals zijn?

Pups

Honden kunnen soms reageren op een manier die voor mensen vreemd zijn, maar honden zijn niet vals. Valsheid is een eigenschap die alleen bij mensen voorkomt. Een agressieve reactie die ten onrechte voor valsheid wordt aangezien, komt vaak voort een gevoel van bedreiging of gevaar. Elke hond kan in een situatie terecht komen waarin deze agressief zal reageren, zelfs de vriendelijkste goedzakken. Van vrijwel alle honden die ooit hebben gebeten, hadden de baasjes dit vooraf absoluut niet van hun hond verwacht. Maar de prikkeldrempel is wel per hond verschillend. Sommige honden bijten eerder dan andere.Agressie bij honden


Agressief gedrag en het bijten is in de hondenwereld op zich heel normaal hondengedrag. Als een hond in een gevaarlijke of dreigende situatie belandt, dan kan hij twee dingen doen: kiezen voor de aanval, of vluchten. Bijten is voor een hond dus een normale manier om zich te verdedigen. En als een hond bijt dan is daar altijd een aanleiding voor, ook zien veel mensen deze vaak over het hoofd. Soms is een gebaar, een plotselinge beweging of een blik van een vreemde, voldoende aanleiding voor een hond om zich bedreigd te voelen en om te bijten. De belangrijkste emoties waaruit agressie en bijtgedrag kan voortkomen zijn:Opvoeding en socialisatie
Dominantie
Beschermingsdrang
Angst
Pijn
Afwijking

Agressie en opvoeding en socialisatie


Opvoeding en socialisatie spelen een belangrijke rol in de vorming van het karakter van een hond en hebben een grote invloed op het gedrag op latere leeftijd. Tijdens de eerste levensfase van een hond doet veel belangrijke ervaringen en indrukken op die een groot deel van het karakter zullen vormen. Een hond die tijdens zijn jeugd niet goed opgevoed is en niet geleerd heeft hoe hij zich in gezelschap van andere honden, dieren en mensen moet gedragen, gaat op latere leeftijd vaak gedragsproblemen vertonen. Agressie is meestal één van deze problemen.

Vooral de eerste paar ervaringen en indrukken die een pup opdoet zijn erg belangrijk. Deze maken een diepe indruk en zijn de basis voor het latere gedrag. Als de eerste ervaringen negatief zijn, dan zal een hond dit zijn hele leven bij zich dragen. Als een hond op jonge leeftijd is aangevallen door een andere hond, vergeet dit de rest van zijn leven niet meer. Hij zal altijd een bepaalde mate van angst, of juist agressie, voor zijn vroegere aanvaller behouden. De opvoeding en de socialisatie van een hond zijn daarom erg belangrijk en dienen met veel zorgvuldigheid te worden uitgevoerd. Het is een belangrijke fase waarin een pup veel leert, en daar mag beslist niet te lichtzinnig over gedacht worden.Agressie en dominantie


Een hond die bijt uit dominantie voelt zich vaak in zijn rang bedreigd. Een hond gedraagt zich agressief en bijt omdat hij bang is zijn positie in de rangorde kwijt te raken aan een lager geplaatste hond. Een hogere positie in de rangorde brengt immers allerlei voorrechten met zich mee. Voor een hond is dominantie nog wel eens de reden om jonge kinderen te bijten. Een hond heeft soms de neiging om zichzelf een hogere rang toekennen, dan het jonge kind. Zodra een kind iets dreigends doet of onbewust de rang van de hond bedreigd, dan kan dat aanleiding zijn voor de hond om agressief te worden en het kind te bijten. Een hond die bijt uit dominantie is vaak erg vastberaden. Een beet kan ernstige verwondingen opleveren aan onder andere het gezicht van het kind.Agressie en beschermingsdrang


Een hond kan ook bijten ter verdediging van zijn eigendommen. En deze eigendommen kunnen van alles zijn, zoals zijn roedel, zijn territorium, zijn speelgoed, zijn voerbak, enzovoorts. Een hond is bang dat zijn eigendommen van hem afgenomen worden. Om dit te voorkomen zal een hond zich erg agressief gedragen.Agressie en angst


Een hond die bijt uit angst, doet dit omdat hij zich bedreigd voelt. Het bijten is feitelijk een paniekreactie van de angstige hond. De schrik die een hond krijgt door een toenadering of een plotselinge beweging, kan genoeg zijn om een agressieve reactie te ontlokken. Een hond die bijt uit angst, die bijt vaak in het dichtstbijzijnde lichaamsdeel, zoals een uitgestoken hand. Een angstige hond bijt willekeurig en dus niet gericht naar het gezicht, hals of de nek. Een beet uit angst is vaak razendsnel, maar vaak ook erg kort.Agressie en pijn


Een hond die bijt uit pijn zal vaak bijten als de pijnlijke plek wordt aangeraakt, of als er een hand wordt uitgestoken naar de pijnlijke plek. Een bijt uit pijn is willekeurig en vaak naar het dichtstbijzijnde lichaamsdeel, net zoals bij een beet uit angst. Net als de beet uit angst, is ook de beet uit pijn snel, maar vaak erg kort.Agressie en afwijkingen


Agressie en bijtgedrag kunnen ook voortkomen uit een geestelijke afwijking of een ziekte. Bij een aangeboren afwijking vertoont een hond vaak vanaf jonge leeftijd agressief gedrag. Bij een ziekte, ontstekingen en tumoren in de hersenen kan er op latere leeftijd agressie ontstaan.

Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden