Hoe oud kan een hond worden?
Delen:

Hoe oud kan een hond worden?

Pups

Hoe oud een hond kan worden is voor een groot deel afhankelijk van de omvang, het ras en de genetische aanleg. Vaak hebben kleine honden een hogere levensverwachting dan hun grotere soortgenoten. Naarmate de omvang van de hond toeneemt, daalt de levensverwachting. De gemiddelde leeftijd voor kleine honden is 15 jaar, voor middelgrote honden 10 jaar en voor grote honden 7 jaar. Naast dat kleine honden aanzienlijk ouder worden, zijn ze vaak ook iets eerder volwassen.

Honden worden tegenwoordig een stuk ouder dan vroeger. In de afgelopen dertig jaar is de levensverwachting met ongeveer 20 procent toegenomen. De voeding en de medische zorg zijn hiervoor de belangrijkste redenen. De hedendaagse voeding is aanzienlijk beter van kwaliteit en is beter gebalanceerd, dan het voer van 30 jaar geleden. Ook het niveau van de medische kennis en zorg zijn de afgelopen decennia enorm toegenomen.Leeftijd rashonden versus bastaardhonden


Een bastaardhond wordt niet perse ouder dan een rashond, hoewel dit vaak wel beweerd wordt. Een grotere diversiteit in de genenpoel van een bastaardhond zou ervoor zorgen dat deze gezonder is en daardoor dus ook ouder wordt. Maar dit is niet waar. Rashonden worden met erg veel zorgvuldigheid gefokt en de combinatie van ouderdieren wordt zorgvuldig geselecteerd. Hierbij is gezondheid één van de belangrijkste argumenten. Bij de selectie van de ouderdieren worden de stambomen van de ouders naast elkaar gelegd, om zo een verantwoorde combinatie te maken. Dit in tegenstelling tot bastaardkruisingen. Vaak is van bastaardhonden aanzienlijk minder informatie over de genetische achtergrond beschikbaar.Hondenleeftijd in mensenjaren


Een veel gehoorde regel is dat één mensenjaar ongeveer gelijk staat aan 7 hondenjaren. Dit is een goede vuistregel om de hondenleeftijd van een hond te berekenen, hoewel er bij kleine honden beter van 6 hondenjaren per mensenjaar uitgegaan kan worden, en bij grote honden van 8 hondenjaren. Hoewel het een goede regel is, gaat deze in de eerste twee levensjaren niet op. In de eerste twee jaar ontwikkelt een hond zich erg snel. Als een hond 1 mensenjaar oud is, dan heeft in vaak al een leeftijd van 15 hondenjaren bereikt. En als hij 2 mensenjaren is, een leeftijd van 20 hondenjaren. Vanaf het 3e jaar kan de regel 1 jaar is 7 hondenjaren gehanteerd worden.Honden op leeftijd


Naar mate een hond ouder wordt, zal deze steeds meer aandacht gaan vragen. De gezondheid zal langzaam achteruit gaan en allerlei ouderdomskwaaltjes zullen de kop op steken. Vaak gaan de zintuigen langzaam achteruit, wordt het lichaam wat stijver en wordt een hond wat zwaarder. Het moment waarop kleine en middelgrote honden als senior beschouwd mogen worden is vanaf de leeftijd van 8 jaar. Grote honden vallen vanaf de leeftijd van 5 jaar onder de senioren.

Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden