Regels voor het plaatsen van advertenties en reacties

Wij zijn blij met uw advertentie. Om ervoor te zorgen dat puppyplaats.nl werkt en aantrekkelijk blijft voor bezoekers, vragen wij u om uw advertentie te laten voldoen aan de onderstaande regels. Door deze regels blijft puppyplaats.nl aantrekkelijk voor iedereen.

 

Regel 1: De advertentie is voorzien van een titel die een goede omschrijving geeft van de inhoud van de advertentie

Regel 2: De inhoud van de advertentie is juist, volledig en niet misleidend

Regel 3: De foto’s die bij de advertentie zijn geplaatst, hebben betrekking op de advertentie

Regel 4: De advertentie is in de juiste rubriek geplaatst

Regel 5: De advertentie is niet dubbel geplaatst

Regel 6: Zodra een advertentie zijn relevantie verliest, door bijvoorbeeld verkoop, wordt deze verwijderd

De bovenstaande regels zijn belangrijke regels om puppyplaats.nl goed te laten werken. Maar het zijn niet de enige regels waaraan een advertentie dient te voldoen. Een overzicht van alle regels en voorwaarden waaraan een advertentie dient te voldoen, zijn samen met alle andere geldende voorwaarden opgenomen in de geldende Algemene Voorwaarden.